Mallintaminen
ja maankäytön
suunnittelu

Mallintaminen
ja maankäytön
suunnittelu

Konsultointi
Kaupunkisuunnittelu
Maankäytön suunnittelu
Asemakaavat
Yleiskaavat
Rantakaavoitus
Paikkatietoanalyysit

Konsultointi
Kaupunkisuunnittelu
Maankäytön suunnittelu
Asemakaavat
Yleiskaavat
Rantakaavoitus
Paikkatietoanalyysit

Konsultointi
Kaupunkisuunnittelu
Maankäytön suunnittelu
Asemakaavat
Yleiskaavat
Rantakaavoitus
Paikkatietoanalyysit

Konsultointi
Kaupunkisuunnittelu
Maankäytön suunnittelu
Asemakaavat
Yleiskaavat
Rantakaavoitus
Paikkatietoanalyysit

Konsultointi
Kaupunkisuunnittelu
Maankäytön suunnittelu
Asemakaavat
Yleiskaavat
Rantakaavoitus
Paikkatietoanalyysit

Maankäytön suunnittelu &
konsultointi

Nämä sivut ovat henkilökohtainen CV:ni. Teen pienimuotoisesti päätyöni ohella maankäytön suunnittelua ja konsultointia, paikkatiedon hyödyntämistä sekä mallintamista laidasta laitaan.

Toimin Heinolan kaupungin kaavoitusarkkitehtina ja va. kaavoituspäällikkönä. Omaan reilun 13 vuoden kokemuksen kaupunki- ja maankäytön suunnittelusta ja olen toimin kaavanlaatijana sekä kaupunkialueiden yleiskaavoissa, että rantayleiskaavoissa ja olen mukana strategisen tason suunnittelussa ja kaavoituksessa.

Asemakaavoja olen laatinut niin kaupunkiympäristöihin, vaativiin teollisuuskohteisiin kuin kyläympäristöihin. Ranta-asemakaavoja olen laatinut kymmeniä ja toimin kunnan ohjaavana viranomaisena ranta-asemakaavoituksessa. Tehtävissä olen päässyt perehtymään syvällisesti Maankäyttö- ja rakennuslakiin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyiden kautta. Oman yrityksen nimissä olen tehnyt vastaavia töitä tilauksesta vuodesta 2011 lähtien, jolloin JUATE on perustettu.

Mallintaminen

Mallinnukseen liittyen, teen ilmakuvausta UAV-laitteistolla eli dronella. Pääaisassa kuvaan dronella mallintamista varten, mutta kuvaan myös perinteisiä viistoilmakuvia ja videoaineistoa.

Paikkatiedon Hyödyntäminen

Kiinnostuksen kohteena minulla on lisäksi paikkatieto, paikkatietoon liittyvät analyysit ja tiedolla johtaminen, jossa teen tällä hetkellä kehitystyötä Heinolan kaupungin kaupunki(toiminta)ympäristön seurannan kehittämiseksi.

3d-mallintaminen, josta oikeastaan koko yritykseni toiminta aikanaan lähti liikkeelle, kuuluu myös osaamiseeni. Pääasiassa teen maankäytön suunnitelmien havainnollistamista ja virtualisointia, mutta myös tuotemallinnusta on tullut tehtyä. Mallinnuksen osalta kaupunkimallit ja niiden kehittäminen ovat olleet pääasiallisena kohteena vuodesta 2014 lähtien.

Rantakaavoitus

Rantakaavoituksella tarkoitetaan joka ranta-asemakaavan laatimista tai rantayleiskaavan laatimista.

Mikäli tarvitset kaavanlaatijaa ranta-asemakaavalle rantarakennusoikeuden selvittämiseen tai asiantuntemusta rantarakentamisen ja –kaavoittamiseen liittyviin kysymyksiin ota yhteyttä ja katsotaan, mikä on tarpeesi ja miten voin auttaa asiassa. Heinolan kunnan alueelle en tee toimeksiantoja.

Yhteydenotto

Mikäli sinulla on tarvetta maankäytön konsultoinnille, siihen liittyvälle MRL:n tulkinnalle ja neuvonnalle, kaavoitukselle, paikkatiedon hyödyntämiselle, mallinnukselle visualisoinneille tai ilmakuvaukselle ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai soita.

13 + 7 =